Cirrus såmaskin

Så suksess, høst suksess

Beskrivelse

 

 

Cirrus 3003 Compact
Kompakt, smidig, rask!

For mindre driftsstrukturer er den nye Cirrus 3003 Compact er svært attraktiv modell. Den har en cirka 550 mm kortere akselavstand enn Cirrus 6003-2, noe som sammen med koblingen på trekkstangen gir glimrende manøvrerbarhet.

Det betyr at det også mulig med effektivt arbeid på små vendeteiger.

Beholdervolumet på 3 000 l og den maksimale hastigheten på 40 km/t gjør Cirrus 3003 Compact særlig godt egnet til drift som ikke har mulighet til påfylling i utkanten av åkeren. Avhengig av de nasjonale trafikkreglene finnes det en Cirrus med chassis uten brems, med toslangers trykkluftbremseanlegg eller med hydraulisk bremseanlegg.

Cirrus 6003-2
Rask, allsidig, slagkraftig!

For større areal og større bruk tilbyr AMAZONE den foldbare Cirrus 6003-2 med 6 m arbeidsbredde og et beholdervolum på 3 600 l.

Cirrus 6003-2C tilbyr dessuten en trykkbeholder for sikker Single-Shoot-gjødseldosering i såraden. Denne maskinen har en beholder med to topper og rommer 4 000 l. Alt etter behov kan denne kombinasjonsmodellen fylles med såkorn og gjødsel eller bare med såkorn. Sikker påfylling sikres ved dobbeltbeholderen med en plattform på siden.

Cirrrus 6003-2CC

De nye Cirrus-CC-modellene, i arbeidsbredder fra 4 m til 6 m, tilbyr et ekstra utmatersystem som muliggjør individuell plassering av korn og gjødsel . Cirrus-CC har 4 000 l tank og to elektriske utmatere, og i tillegg til Single-Shoot-systemet på Cirrus-C, er den nye Cirrus-CC utstyrt med et ekstra rørsystem som leder til en ny rekke med FerTeC-såskåler som er plassert foran foran hjulrekken. Det betyr at gjødsel og korn kan legges med forskjellige mengde og plasseres i forskjellige dybder og radavstand.

Med Cirrus-CC er følgende kombinasjoner mulig:

  • Såing av bare en frøvariant via RoTeC pro eller TwinTeC såaggregat
  • Såing av frø og gjødsel (eller en annen grøde) i samme slabb via Single-Shoot-systemet
  • Såing av frø og gjødsel (eller en annen grøde) i to forskjellige frøfurer ved bruk av Double-Shoot-modus
  • En kombinasjon av både Single-Shoot- og Double-Shoot-modus i forhold 25:75, 50:50, 75:25

Betjeningsterminal
Cirrus 03 benytter betjeningsterminalen Amatron 3. Som standard har Cirrus 03 elektrisk doseringsdrift. Den gjør det enkelt å utføre dreieprøven og likeså den individuelle endringen i såmengden. Den avanserte elektrohydrauliske styringen via AMATRON 3 gjør det mulig å styre alle funksjoner fra traktoren, som f.eks. vendeteigstyring eller jordarbeidingsintensiteten til skålharven.

Betjeningsterminalen styrer og overvåker dessuten kjøresporfunksjonene. Herunder regnes også praktiske løsninger AMATRON 3 på hindringer for rillehjulet. Med den nye Task Controller kan arbeidsoppdrag bekvemt forberedes på gårds-PC-en og overføres til og behandles på terminalen i ISO-XML-format via en USB-pinne. Med AMATRON 3 og Cirrus 03 kan det arbeides delbreddespesifikt via ISO-XML eller Shape-kort. Vegimpulsene for registrering av arbeidshastighet måles via radar.

De 10 beste fordelene med Cirrus 03:
• Bearbeiding, pakking, såing og trykking i en arbeidsoperasjon.Etter valg også med gjødselfunksjon i kombinasjon med dobbeltbeholderen som Cirrus-C-variant.
• Som tilleggsutstyr kan det hydraulisk justerbare crushboardet monteres foran skålfeltet og planere jorden.
• Aggressivt plasserte, taggete skåler sørger for optimal blanding.
• Lengdeprofilen på Matrix-dekkene gir en målrettet stripevis pakking. Matrix-profilen sørger dessuten for at svært god fremdrift av trommelen. Matrix-dekkene gjør derfor Cirrus 03 lett å kjøre og sparer drivstoff.
• Høy effekt med inntil 20 km/t såhastighet og raskere kjøring på vei med inntil 40 km/t.
• RoTeC pro garanterer jevn og nøyaktig utlegging av frø i furene.
• Rent arbeidsbilde under tørre og fuktige forhold takket være Matrix-dekkene og muligheten til å velge mellom langfingerharv S og rulleharv.
• Optimal utlegging og tildekking av frøene oppnås ved at trykket på harven kan stilles inn uavhengig av labbtrykket til de robuste RoTeC pro-labbene.
• Korte ventetider: rask og enkel påfylling – store såkorn – og gjødselbeholder for Cirrus-C-varianten – lett å skifte såkorn – lave ved likeholdsutgifter.
• Tilpasning til det aktuelle traktordekket og -sporvidden ved hjelp av teleskopisk trekkstang. Rask vending og smale venderadier, særlig med 3 m såkombinasjonen Cirrus Compact.

 

Teknisk spesifikasjon

 

Be om tilbud på Amazone Cirrus

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el