Cenius stubbkultivator

Cenius – den nye kultivatorgenerasjonen for påbygging!

Introduksjon

Jordbearbeiding og kultivering står for en tredjedel av alle kostnadene i jordbruket. Prisstigningen på forbruksvarer øker disse kostnadene ytterligere.

Beskrivelse

Nødvendigheten av å redusere kostnadene blir viktigere enn noensinne, og effektive jordbearbeidingsmetoder blir stadig mer aktuelle. Mange virksomheter ønsker ett redskap med mange bruksområder.

Løsningen er den nye kultivatoren Cenius, som kan brukes til alt fra fl att stubbearbeiding til løsning av jorden til matjorddybde. Med de forskjellige utstyrsvariantene kan kultivatoren tilpasses omtrent alle forhold. Kombinert med en aktiv eller passiv AMAZONE kultiveringskombinasjon gir den et svært godt utgangspunkt for konserverende kultiveringsmetoder.

Cenius stubbkultivator – ett redskap, tre funksjoner
1. Løsning og blanding med tinder i tre rekker.
2. Utjevning med fjærbelastede tinder eller konkave skåler
3. Pakking og dybdestyring med forskjellige tromler

Teknisk spesifikasjon

Be om tilbud på Amazone Cenius

Redskaper

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el