I dag kan AMAZONE gjødselspreder tilby en nesten trinnløs individuell regulering av spredebredde i hele 128 steg pr skive. Dette forutsetter Hydro skivedrift og seksjonskontroll som kontrolleres fra en ISOBUS terminal manuelt eller automatisk via GPS-Switch. GPS Switch ble introdusert i markedet i 2005 og har vært i stadig utvikling siden. 

Ved å benytte de nyutviklede spredeskivene på Amazones ZA-V og ZA-TS, med regulerbare åpninger og droppunkt på skivene, skapes konsistente, trekantede spredningsmønstre. Med programvare matchet til seksjonskontroll i delbredde, så kan enda bedre resultater oppnås ved spredning i kileformede felt og i kort arbeid. 

Siden de nye AMAZONE ZA-V og ZA-TS har uavhengig justerbare kantspredersystemer  er spredemønstrene i utgangspunktet designet for å meget store arbeidsbredder under normal spredning. På denne måte blir spredningen betydelig mer robust mot eventuelle eksterne påvirkninger, som for eksempel sidevind, skråningshelling, luftfuktighet og endring av gjødselkvalitet.  

Med disse forutsetningene kan fordelingen av gjødsel i kileformede felter og kort distanse i stor grad optimaliseres via en finjustert delbreddekontroll. De vanskelige områdene vil bli optimalt overgjødslet og det fulle avkastningspotensialet til feltet blir realisert. 

 

På maskiner med mekanisk skivedrift er det mulig med 8 delbreddseksjoner pr skive, enten med manuell aktivering ved å trykke på en knapp, eller automatisk via GPS-bryter eller SectionControl. Med TS-Tronic er det ytterligere muligheter for å begrense spredebredden i 16 seksjoner. 

Men den ultimate kontrollen over spredebredde og seksjonering oppnås først med Hydro-modellene med hydraulisk drift av spredeskivene. I tillegg til å trinnløst kunne regulere utmatingsmengde, og leveringssystem kan man med disse også regulere rotasjonshastigheten på skivene uavhengig av hverandre og av motorturtall og kjørefart. Dermed får man full kontroll over kastelengden fra ytterkant og inn mot sentrum. Spesielt når du arbeider på større bredder, og i lange, grunne kileformede felt, gir dette unik mulighet for nøyaktig utmating og avstengning av spredebredden. Hele 128 delbreddseksjoner er tilgjengelig fra ytterst til senter. Dette betyr at man kan unngå overlapping og spare betydelig mengder gjødsel. 
Den hydrauliske skivedriften innebærer også store fordeler ved at man slipper kraftoverøfringsaksel og kan kjøre på lavere motorturtall og spare drivstoff. 

Den samme GPS-Switch teknologien som benyttes på gjødselmaskinene kan også benyttes på både Amazones såmaskiner og åkersprøyter. De luftassisterte såmaskinene i Cirrus-serien kan utstyres med elektriske ventiler på utamaterrørene og dermed seksjoneres i bredden. Hvor finmasket seksjoneringen skal settes opp, er et investeringsspørsmål. I praksis kan samtlige sårør utstyres med ventil slik at man får full kontroll på seksjonering helt net til enkeltlabb. 

Det samme er i dag mulig også på Amazones sprøyter i UX-serien. I kombinasjon med GPS-Switch kan disse utstyres med AmaSelect elektrisk avstengning av enkeltdyser og dermed gi helt ned i 50 cm seksjonsbredde.