Unngå overlapping, spar penger og miljøet

Med gjødselspreder fra Amazone kan du optimalisere gjødselutnyttelsen din, spare miljøet og gjødsel samtidig som du øker avlingen. Bra for bonden og bra for miljøet. Årets smarteste investering.

 

 

Amazone er en verdensledende produsent av sentrifugalspredere. De leverer en spreder full av teknologi, men fortsatt svært enkel i bruk. Med 8 til 128 GPS-styrte seksjoner får du markedets beste kontroll på gjødslingen! 

Amazone har utviklet en godt utstyrt og svært stabil gjødselspreder. Uten kalibrering, bare legg inn ønsket spredemengde, still inn skiver og kjør! Sprederen kalkulerer mengde utifra hastighet, helling og posisjon. Seksjonskontrollen styres via GPS enten fra traktoren eller med en AmaTron 4-monitor fra Amazone.

Modellen ZA-V
Leveres med mekanisk drift, vektsystem, tiltsensor, nivåsensor, kantspreder på høyre side og inntil 8 seksjoner. Spredebredde opp til 36 meter

Modellen ZA-TS
Leveres med hydraulisk drift, AutoTS, vektsystem, tiltsensor, nivåsensor, kantspreder på begge sider og inntil 128 seksjoner. Spredebredder opp til 54 meter

Ta kontakt for mer informasjon og en hyggelig sprederprat hos din lokale AK avdeling.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el