Mens konkurrentene for lengst har flagget ut og produserer sine kjettinger i lavkostland, går Nøsted motsatt vei og investerer i 100 millionersklassen i fabrikken i Mandal. Den arbeidsintensive delen av produksjonen er riktignok lagt til utlandet der arbeidskraften er billigere, men teknologien og den teknologisk avanserte delen av produksjonen ønsker de å beholde og utvikle i Norge. Trygg kjetting har i dag en dominerende markedsandel innenfor kjetting i alle verdens typiske vinterland. I USA og Canada er merkevaren synonymt med produktbegrepet. Der snakker de ikke om å sko bilene med kjetting men med ”Tryggs”.

I tillegg til hjulkjetting for landbruk, anlegg og skogsnæringen, har Nøsted store leveranser av forankringskjetting til fiskeoppdrett og offshore samt løftekjetting og lastsikring til transportbransjen. Selv om det tilsynelatende kan virke som et simpelt produkt, er en kjetting i tvert i mot et komplisert og nøye beregnet og kalkulert produkt som krever mye forskning og utviklingsarbeid spesielt med tanke på legering og herdemetoder. 

Både seig og hard

En hjulkjetting så skal være både seig og hard. Den skal tåle gjentatte slag og belastninger når den slynges mot bakken i stor fart og ha stor bruddstyrke. Samtidig skal den være hard og tåle slitasje. Den må også ha en dimensjon og fungere i et mønster som gir optimal fremdrift og kjørekomfort. Her er det mange hensyn som må tas.

Nøsted har gjennom 80 år bygget opp en fantastisk kompetanse. med eget forskningsmiljø kombinert med en maskinpark som er en god kombinasjon av velfungerende nesten historiske maskiner og ny moderne teknologi. I Mandal er det også en egen avdeling for analyse, testing og produktutvikling. 

Eget laboratorium

Produksjonen av en TRYGG kjetting starter altså på laboratoriet i Mandal. Der utvikles en ideell oppskrift på legeringen som skal benyttes i stålet. Oppskriften sendes til stålprodusenten som i TRYGGs tilfelle er en av de store leverandørene i Tyskland, Frankrike eller Sverige. Fra disse stålverkene kommer det ruller av tråd til fabrikken i Mandal. Tråden er i den dimensjonen som kjettingen skal være. For hjulkjetting kan dette være fra 5 mm som er den minste dimensjonen for ATV-hjul til U-GRIP på 19 mm for de største skogsmaskinene. Det er med andre ord et stort antall ruller med tråd som ankommer fabrikken. 

I spesialmaskiner blir tråden strukket ut og kappet til riktig lenkestørrelse samtidig som lenkene blir bøyd til, flettet sammen og sveist. Alt sammen skjer i en sammenhengende prosess i samme maskin. For kjetting som skal ha pigg blir disse også påsveist automatisk i egne maskiner. Mye av produksjonsverktøyet har vært i bruk i årtier ved Nøsted. Noe av de eldste maskinene er faktisk helt fra de første årene da fabrikken ble bygget for over 80 år siden. Men de er like velfungerende i dag til sitt bruk og gjør nytten. 

En viktig del av det nye produksjonsanlegget er en stor helautomatisk herdeavdeling der kjettingen blir varmet opp helt til 960°C i herdeovner før det blir senket i en spesialvæske som kjøler ned til under 70°C i løpet av 5 sekunder. Denne raske nedkjølingen er helt avgjørende for en helt homogen herdeprosess. 

Stort utvalg

TRYGG hjulkjetting leveres i et grunnsortiment på 11 ulike typer. For landbruksformål er det fire av disse som er viktigst. Disse er: SAFEY GRIP 7mm og 5 mm firkantkjetting. 7 mm har påsveist lange og høye brodder som gir svært god gripeevne og slitestyrke og 5 mm har lange flate pigger som gir svært god gripeevne og slitestyrke, FAST TRAC 7x9 mm forlenget firkantpigg, den trenger liten slakk og egner seg derfor bra på maskiner med lite plass rundt dekkene, FRAM Traktor 7 mm, en lett traktorkjetting til privat bruk og lett skogskjøring SMT 8-19, en kraftig piggkjetting til generell traktor og anleggsbruk. Hvilken kjettingtype som passer til din traktor kan du enkelt finne fram til på TRYGG sin internettside www.trygg.no. Her er en enkel produktveger der du fyller inn felgstørrelse og dekkdimensjon og får ut et anbefalt utvalg av kjetting med artikkelnummer og veiledende pris.