Kongskilde slåmaskiner finnes i flere serier og utførelser for trepunktmontasje, slep og frontløft. Det finnes også trippel-løsninger med kombinasjon av to maskiner bak traktoren og én i frontløftet. Kongskildes knivbjelke er egenutviklet med en helt glatt underside og integrert steinbeskytter i forkant.

Den spesielle utformingen med en så lav angrepsvinkel som bare 3º gjør det mulig å sette en lav og jevn stubb helt ned til 40 mm. Dermed oppnås et nesten horisontalt snitt, en jevn stubbhøyde og bedre gjennomstrømning i maskinen.

Kongskilde knivbjelke har en helt glatt underside. En steinbeskytter og slepesko er integrert i hele knivbjelkens bredde. Dette gir en optimal beskyttelse og sikrer lang levetid på knivbjelken. Den store bæreflaten gir et lite marktrykk, som skåner jorda og avlingen under slåtten, og gir raskere gjenvekst. Knivbjelkens Topp Service system, gjør det mulig å sjekke og skifte tannhjul og lagre på en enkelt skive uten bruk av spesialverktøy.

Med Q + går også knivbyttet raskt og enkelt. Bare gjør et enkelt trykk med det medfølgende spesialverktøyet og kniven slippes ut. De kvasse Q+ knivene gir en fin stubb og er til og med vendbar på samme disk. Knivene er robust designet for å gi lang levetid.

Kongskilde slåmaskiner leveres gjennom A-K maskiner i tre hovedkategorier. Det er SB og SM-serien av lette trepunktmonterte maskiner uten stengelbehandlingsutstyr. Til disse finnes også en frontmaskin. Videre er det GX-serien som også er trepunktmontert eller frontmontert og har integrert stengelbehandler med V-vingre. Den tredje gruppen er GM-serien som er slepemaskiner med stengelbehandler. Herunder er det to kategorier. GMS og GMT, der GMS har sentermontert drag, leveres i arbeidsbredde fra 2,8 meter til 3,5 m og med stengelbehandler med V-fingre, mens GMT både leveres med sentermontert og venstrestilt drag og kan utstyres med både stålfingre, og såkaltte valsekrimpere i stengelbehandleren som alternativ til V-fingrene. Disse finnes i arbeidsbredder på 3,15 m og 3,55 m.