Tenker miljø og kapasitet - Valgte stripespreder og GPS

Magne Kristensen Reime stripespreder

Magne Kristensen er opptatt av å få utnyttet naturgjødsla optimalt uten tap til fordampning, samtidig som han vil bevare miljøet og skape minst mulig sjenanse for bebyggelsen rundt. Derfor har han kjørt med stripespreder i flere år. Nå trengtes større kapasitet. Da ble valget en Reimevogn på 15 500 liter med 18 meter stripebom.

Magne Kristensen driver med ammeku og melkeproduksjon fra gården sin rett nord for Bodø. Han har derfor mye husdyrgjødsel som skal ut på jordene. Med en del leide arealer blir det mye transport på vei, samtidig som bebyggelsen rundt også skal spares for mest mulig av luktproblematikk. 
    – Jeg har som mål å spare de som bor rundt gården min mest mulig for både sjenerende lukt og søl fra transport. Samtidig ønsker jeg å få utnyttet næringsstoffene i gjødsla maksimalt. Derfor har jeg lagt vekt på å finne tekniske løsninger som imøtekommer disse kravene, sier han. – Heldigvis går de litt hånd i hånd og løsningen er å benytte stripespredning som metode. Da legges gjødsla ned under plantedekket og fordampningen til luft blir minimal i forhold til å sende gjødselspruten ut gjennom en tradisjonell fanespreder. Med utstyret jeg har investert i nå, unngår jeg også søl ved at sprederørene vendes opp når bommene slås inn til transport, forteller Magne Kristensen. 

   – Jeg har kjørt med stripespreder i flere år og synes det har fungert bra. Når jeg nå ønsket å øke kapasiteten falt valget på denne Reisevogna med en Vogelsang stripebom på 18 meter. Ved å velge så bred bom unngår jeg mye kjøring på jorda. Da jeg investerte i ny New Holland traktor for tre år siden, kjøpte jeg GPS-styring og har siden lagt opp kjørespor på arealene med 9 meters arbeidsbredde som passer til denne bombredden. 

  – Denne vogna er den største vi har levert i Norge, sier Jan Ketil Borge fra Reime. – Kanskje ikke i volum, men desidert med hensyn til arbeidsbredde og utstyr for øvrig. Foruten sin store arbeidsbredde, særpreges selve stripesprederen av at nedfellerrørene har stive plastender som legger gjødsla sikkert ned på baken uten at gjødsla kommer i kontakt med plantedekket. Det gir en ekstra sikkerhet mot sporer i melka. Selve vogna er av godt Reime-merke med store hjul med stor bæreflate. Det er sving på bakre aksel som er skånsomt ved kjøring i sving. Det er en kraftig dreiestempelpumpe fra Gisele som benyttes til både spredning og fylling. Vogna har også åpning på toppen og kan fylles med separat laster. Alt i alt en meget flott doning som vi er stolte over å ha fått levere gjennom A-K maskiner i Leknes, sier Jan Ketil Borge. 

Ønsker du mer informasjon og tilbud på gjødselutstyr? Fyll inn skjema nedenfor.

Hva vil du ha tilbud på?

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el