Stripespredning lønnsomt og miljøvennlig

Stripespredning eller nedfelling av naturgjødsel er metoder som gir bedre gjødselutnyttelse og som samtidig er godt for miljøet. Ved å få plassert naturgjødsla under plantedekket og ned mot røttene, reduseres utslipp av klimagasser og tap av næringstoffer til vann. 

Naturgjødsa er en viktig ressurs som blir stadig mer verdifull. Med økende priser på kunstgjødsel er det viktig å utnytte naturgjødsla optimalt. Med stripespredning av gjødsla legges den gjennom rør helt ned på bakken under plantedekket. Dette reduserer avrenning og fordamping og gir store miljøfordeler. Derfor utbetales det også tilskudd til de som vil gjødsle på denne måten.

Det er i dag mulig å søke tilskudd på fire forskjellige metoder eller tiltak for spredning av naturgjødsel. Disse er 

  • Spredning om våren eller i vekstsesongen på etablert eng
  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel både i åpen åker og i voksende kultur
  • Spredning med rask nedmolding, innen 2 timer
  • Spredning med tilførselsslange ved at gjødsla pumpes ut til spredere for å unngå jordpakking av tunge maskiner

A-K maskiner er leverandør av Reime gjødselvogner. (Les mer om modellutvalg og utstyr her) Reime gjødselvogner har helstøpt tank i glassfiberarmert polyester. Vognene finnes i totalt syv størrelser fra 4000 liter til 15500 Liter. Vognene er bygget opp på en ramme av galvanisert stål. De to minste modellene 4000 og 6000 leveres kun med enkel aksling. Vognene fra 7500 liter til 13 500 liter leveres valgfritt med boggi og enkeltaksling. De to største modellene på 15500 liter og 18500 har svingbar boggi som standard. 

Til disse vognene kan Reime levere forskjellig utstyr for stripespredning og nedfelling. Til de minste vognene P4000 til 7500 finnes nå en stripespreder som også kan ettermonteres på eldre vogner. Denne heter Mastek 7,5 og har 28 utløp på en 7,5 meter bom med 26,8 cm mellom hver nedløp. Sprederen har et eget "knivhjul" som findeler gras, halm og andre fremmedlegemer før de går ut i systemet og eventuelt tetter noen av slangene og rørene. Sidefeltene er fjærbelastet og felles enkelt opp under transport. For P7500 har den triangel hurtigkobling. For vognene fra P9000 og større, leverer Mastek også en bredere stripenedfeller med 12 meters arbeidsbredde. Også denne har Triangel tilkobling.

For de som er avhengige av å kjøre på vei og ellers ønsker å søle minst mulig gjødsel, leveres også en stripenedfeller fra Vogelsang med "Swing up". Det betyr at rørene svinges opp under transport slik at det ikke kan renne gjødsel ut av dem. Dette utstyret finnes i bredder fra 9 - 15 meter og til vognstørrelsene fra 11000 liter. Det monteres til vogna med et firepunkt feste. På de største bombreddene fra 12 meter, kan det leveres seksjonsavstengning. Bommene har også vertikal fordeler på hver seksjon som sørger for jevn fordeling i hele bombredden.

Hva vil du ha tilbud på?

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el