Vendeteisgsautomatikk er en funksjon på traktoren som gjør det mye enklere å utføre repeterende betjening som for eksempel når du kjører inn på og ut av vendeteigen. Du trykker kun på en betjeningsknapp og dermed starter en serie av funksjoner som hev eller senk av hydraulikk, turtallsendring, in- eller utkobling av sperre, start eller stopp av kraftuttak og så videre. På mange traktormodeller må vendeteigsautomatikken "spilles inn" mens du gjør oppgavene i "real time". Har du en Case iH med AFS 700 skjerm, er det enkelt å stille sekvensen på skjermen mens traktoren står stille og det er lett å forandre parametre inne i sekvensen. Videoene nedenfor viser et kurs som produktsjef Morten Smedsrud har holdt for selgere og medarbeidere i A-K maskiner. Her får du også mulighet til å se og lære hvordan det hele gjøres.

1. Overblikk sekvens A-B

2. Oppsett av arbeidsbetingelser

 

3. Instilling sekvens A

 

4. Innstilling sekvens B

 

5. Oppsumering sekvens A-B

 

6. Endring av oppsett

 

7. Oppsumering

 

8. Praksis