Effektiv gjødselspredning handler først og fremst om å få fordelt gjødsel jevnt på jordet med minst mulig næringstap, tids- og drivstofforbruk og kjøre-/ pakkeskade. Reime oppfyller dette med sine vogner som kan utstyres etter skreddersøm med et stort utvalg av hjuldimensjoner og enkle, doble og svingbare aksler samt et stort utvalg av ulike typer spredere fra tradisjonelle fanespredere til kraftig nedfellerutstyr. Reimses standard pumpe er er også unik i markedet med spiralskrueinnmating. Dette gir en suveren kapasitet, kan kjøres både med 750 og 1000 o/min som gir sikker drift og stor drivstoffbesparelse. Den er også kraftig nok til å levere til stripespredere. 

Reimes gjødselvogner leveres i to serier med henholdsvis plasttank og ståltank. Plastvognene finnes i størrelser fra 4000 liter til 15500 liter. Stålvognene er fra 7200 liter til 14000 liter. Felles for begge seriene er at tankene viler på langsgående bærevanger. Dette gir stor styrke mot svingende belastninger og gjør det også enklere å tilpasse ulikt hjul- pumpe- og spredeutstyr. Både plastvognene og stålvognene har innebygde skvalpeskott. Stålvognene 7200 og 9500 har en slank konstruksjon og er noe lengre enn noen sine konkurrenter. Argumentene for dette er å sikre lavt tyngdepunkt. Konstruksjonen med langsgående sveiste rammevanger er dyrere i produksjon, men langt bedre for bonden i det lange løp. Det gjør det og enklere å montere utstyr og holde seg innenfor krav til transportbredder.
Også plastvognene har solid og kraftig rammekonstruksjon. Solid glassfibertank med integrert skvalpeskott. Integrerte hjulbuer i plasttanken på P 9000 og P 10900 er utformet med tanke på store hjul (850 x 30,5) eller pendelboggi med boggiløft. Hjulbuene på P 13500 og P 15500 utformet med tanke på store hjul inklusiv tandemboggi pluss eventuelt skjermer. Tankbredden er ellers satt i forhold til å kunne montere stripespreder og beholde vognas transportbredde

Reime gjødselvogner leveres standard med doble fanespredere som gir meget jevnt spredebilde. Reime Eco spreder er en ny prisbelønnet løsning med stor spredebredde kombinert med store dråper og lavt N-tap noe som gir svært høy agronomisk nytteverdi i forhold til kostnad/pris. Eco spreder er standard på vakumvogner

Fast kanon er et tilbehør som gir spredelengde på 30-40 m med standard pumpe. Hydraulisk kanon produseres av Byberg A/S og er et norsk kvalitetsprodukt. Reime tilbyr også komplett program av stripespredere og stripenedfeller tilpasset vognene. Alle stålvogner over 9500 leveres standard med innfesting for å kunne ettermontere stripenedfeller eller stripespreder.

Med hensyn til hjulutstyr leveres Reime med grovt dimensjonerte nav og bremser fra verdensledende ADR. Dette gir enkel tilgang til slitedeler. Også boggier og boggiløft er romslig dimensjonerte og tilpasset vognstørrelser og hjul noe som gir lang levetid og problemfri drift. 
 
Modelloversikt 

Tankvogner plast (P serie)


•P 4000 & 6000
•P 9000 & 10900
•P 13500 & P 15500 ( P 10500 – samme underdel tank)

Tankvogner stål S serie


•S 7200
•S 9500
•S 12000 & 14000

Vakum & Kombivogner


•V & KV 5000l
•V & KV 7200l
•V & KV 8-24000l
•Reime Multivogn

Spredere

 


•Eco spreder
•Stripespreder
•Stripenedfeller

Pumper
•Sentrifugal, Reime standard og høytrykk
•Eisele Dreiestempel
•Eisele stangpumper , dykkpumper og omørere

 

Fyll inn i skjemaet nedenfor og send inn, så tar vi kontakt med et godt tilbud på Reime gjødselvogn

Hva vil du ha tilbud på?