Overskuddet i 2017 innebærer en resultatforbedring for A-K maskiner på over 55 millioner kroner. Adm direktør Erik Grefberg sier at dette i første rekke skyldes en betydelig marginforbedring. Rutiner og strukturer i selskapet er strammet inn. En ny kultur er i ferd med å slå rot der alle medarbeidere er lojale til tydelige handlingsregler i driften. Blant annet er det nå et sterkt fokus på å lønnsomhet i hver handel og det er klare grenser for den enkeltes handlingsrom når det gjelder rabatter.

I tillegg er det redusert en del i bemanningen ved hovedkontoret,  reforhandlet avtaler, dratt ned på kostnader til frakt, markedsføring, messe- og reisekostnader og gjort forbedringer på lagerholdet som gjør at selskapet totalt sett har spart over 30 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyd med å ha kommet positivt ut av 2017. Det var et viktig delmål, sier Erik Grefberg. – Men jobben med å bringe A-K skuta tilbake på rett kjøl er på ingen måte sluttført. Vi har en betydelig jobb foran oss i 2018 og i årene som kommer. Men med de ressursene vi besitter i kraft av gode produkter, leverandører og ikke minst flinke og motiverte medarbeidere ser jeg nå meget positiv på fremtiden.