New Holland tresker får utvidet garanti

A-K maskiner utvider nå garantien på New Holland treskere fra tre til fem år. Garantien gjelder alle maskiner som selges nye i Norge og som er kontraktert fra og med fjorårets Agroteknikk.

Garantien som er inkludert i prisen, gjelder i fem år og for maksimalt 1500 motortimer regnet fra leveringsdato av treskeren slik den kommer fra fabrikken.

Garantien forutsetter at A-K maskiners oppsatte serviceprogram følges og at servicer foretas av godkjent A-K verksted.  Den forutsetter også at det kun benyttes originale reservedeler. For øvrig gjelder ansvarsbegrensning og garantibetingelser i henhold til salgsbetingelser på kjøpekontrakten.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el