Kongskilde slåmaskiner finnes i flere serier og utførelser for trepunktmontasje, slep og frontløft. Det finnes også trippel-løsninger med kombinasjon av to maskiner bak traktoren og én i frontløftet. Kongskildes knivbjelke er egenutviklet med en helt glatt underside og integrert steinbeskytter i forkant.

Den spesielle utformingen med en så lav angrepsvinkel som bare 3º gjør det mulig å sette en lav og jevn stubb helt ned til 40 mm. Dermed oppnås et nesten horisontalt snitt, en jevn stubbhøyde og bedre gjennomstrømning i maskinen.

Kongskilde knivbjelke har også helt glatt underside. En steinbeskytter og slepesko er integrert i hele knivbjelkens bredde. Dette gir en optimal beskyttelse og sikrer lang levetid på knivbjelken. Den store bæreflaten gir et lite marktrykk, som skåner jorda og avlingen under slåtten, og gir raskere gjenvekst. Knivbjelkens Topp Service system, gjør det mulig å sjekke og skifte tannhjul og lagre på en enkelt skive uten bruk av spesialverktøy.

Med Q + gjør du knivbytte raskt og enkelt. Bare gjør et enkelt trykk med det medfølgende spesialverktøyet og kniven slippes ut. De kvasse Q+ knivene gir en fin stubb og er til og med vendbar på samme disk. Knivene er robust designet for å gi lang levetid.

Kongskilde slåmaskiner leveres gjennom A-K maskiner i tre hovedkategorier. Det er SB og SM-serien av lette trepunktmonterte maskiner uten stengelbehandlingsutstyr. Til disse finnes også en frontmaskin. Videre er det GX-serien som også er trepunktmontert eller frontmontert og har integrert stengelbehandler med V-vingre. Den tredje gruppen er GM-serien som er slepemaskiner med stengelbehandler. Herunder er det to kategorier. GMS og GMT, der GMS har sentermontert drag, leveres i arbeidsbredde fra 2,8 meter til 3,5 m og med stengelbehandler med V-fingre, mens GMT både leveres med sentermontert og venstrestilt drag og kan utstyres med både stålfingre, og såkaltte valsekrimpere i stengelbehandleren som alternativ til V-fingrene. Disse finnes i arbeidsbredder på 3,15 m og 3,55 m.

 

Kongskilde river
Kongskilde leverer et bredt utvalg av river. Både sprederiver og samleriver leveres i to serier hver tilpasset behovene til enkeltbrukere med mindre belastning og til de som har større gårder og entreprenører med andre krav til kapasitet og styrke. De enkleste sprederivene er Z-Hydro-serien i arbeidsbredder fra 4,5 til 6,6 meter. For de som stiller større krav svarer Z-Pro med blant annet en kraftigere hovedramme i firkantstål. Disse finnes i arbeidsbredder fra 5,5 meter til 8,8 meter.

Også de minste samlerivene med én og to rotorer finnes i en lett-serie og i en tyngre serie med modellbetegnelse R+. Det som skiller seriene er i første rekke utforming og konstruksjon av selve rotoren der det i R+ serien blant benyttes kraftige kulelagre og forsterket innfesting. Av de lette én-rotors rivene finnes hele sju modeller med arbeidsbredder fra 2,9 m til 4,5 meter. 

De to største modellene leveres parallelt som R+. Samlerivene med to rotorer finnes i en lett midtskårsserie (655) som både kan kobles til traktorens 3-punkt og leveres som slep med arbeidsbredde opptil 6,55 meter. Over denne finnes også en serie tyngre midtskårsrive med R+ rotorer og arbeidsbredde fra 6,5 til 8,8 meter. R+ 1410 er en tredje serie river leverer enten sideskår eller slår sammen to ranker til en dobbeltranke. Disse har regulerbar arbeidsbredde fra 3,6 meter til 6,35 meter.

Eksaktsnitter
Kongskilde har en hel serie eksaktsnittere i flere størrelser. Den mest populære i Norge er FC 860 som er beregnet for mindre traktorer. 40 kW ytelse er nok til å oppnå et tilfredsstillende resultat i de fleste tilfeller. Kapasiteten øker med traktorens kraft og FC 860 kan benyttes med traktorer opp til 92 kW. 
Den sidemonterte FC 860 er utstyrt med L-oppheng, som er trinnløst forskyvbart og kan tilpasses de fleste traktorbredder . L-opphenget gjør det enkelt og raskt å koble snitteren til og fra, da inngrepet mellom tapp og hull skjer automatisk. Man har god oversikt over tilkoblingen fra traktorsetet.

JF-STOLLs snitterotor har 2 unike egenskaper, som hver for seg har vært banebrytende innenfor snitterutviklingen. Det er Upper Cut og Multi Knivsystem. Upper Cutsystemet skjærer materialet ved et motstål, hvoretter det kastes direkte inn i tuten og ut. Det skal ikke innom først. Dette unngår friksjon mellom avlinger og rotorhus, og risikoen for skade på grunn av medfølgende stein eller stål reduseres. Multi-knivsystemet bidrar til å holde kostnadene for en eventuell reparasjon av knivrotoren nede. I stedet for å bytte ut en kniv som dekker hele rotorbredden, kan du klare deg med å bytte en kniv som bare dekker 1/4 av rotorbredden.

Upper Cut snitter graset og blåser det ut i tuten i samme operasjon.Bred valseføring med optimalisert avlingstrøm gjennom maskinen gir 25-50% større kapasitet sammenlignet med andre tilsvarende finsnitteret. Ny kontrollboks gir høyere komfort og er enklere å betjene. Pro-Tec-koblingen beskytter transmisjonen ved plutselige stopp.

Les mer om Kongskilde på våre hjemmesider og be om tilbud. Fyll ut og send inn skjema nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om Kongskilde grashøsteutstyr.

Beskriv nedenfor hva du ønsker mer informasjon om