Opptil 30 prosent kapasitetsøkning i treskingen og 15 - 20 prosent reduksjon i driftskostnader mener Golden å kunne oppnå med mer nøyaktig kjøring. Med GPS-styring kjører han både traktorerer og tresker med 2,5 cm nøyaktighet. Dette forhindrer unødvendig overlapp. Samtidig er arbeidssituasjonen bak rattet mye mer avslappende. 

– Jeg er mye mindre sliten etter endt arbeidsdag nå enn før jeg begynte med GPS-styring sier Golden.

Redskapsparken med GPS-styring består av New Holland traktorer, Amazone Cirrus såmaskin, Amazone ZA-Ts gjødselspreder, Amazone UX sprøyte og New Holland CX tresker. Golden flytter modemet med RTK-mottak mellom traktor og tresker. For øvrig styres maskinene via New Hollands originale GPS-system som bygger på Trimble plattformen. I tillegg til sporstyringen, benytter selvfølgelig Golden også GPSstyrt utmating og funksjonskontroll på Amazoneredskapene med GPS-Switch. Dette utstyret gjør at man kan stenge av seksjoner i forhold til overlapp og åpne og lukke utmating på vendeteigene. Det girt også nøyaktig utmating i forhold til kjørefart.

Klikk inn på videoen og se og hør mer om Jens Goldens erfaring med presisjonslandbruket.