Kongskilde Diet Mixers from Kongskilde Agriculture on Vimeo.

Modellutvalget av Kongskilde fullfôrvogner kan deles i fire familier og innenfor hver av disse er det et stort utvalg av enkeltmodeller fra de minste med én blandesnegle og kapasitet på 6,5 m3 til de største med tre snegler og kapasitet opptil 45 m3. Dette gjør at Kongskilde har maskiner tilpasset besetninger fra 30 til 350 melkekyr.

  • Standardserien  VM og VM-S består av som  vogner leveres med én utmatingsdør 
  • B-serien har utmating med med tverrtransportør foran, eventuelt også med elevator for økt leveringshøyde
  • M-serien (Multi) har blåsevifte som kan levere halm inne i båsen
  • X-serien - FleXible er en 4-i-ett-tverrtransportør som kan levere til høyre og venstre og med eller uten elevator.

Kongskildes fullfôrvogner er konstruert i et modulært system som lar deg velge akkurat den løsningen som passer ditt behov. Hvis behovet ditt endres i ettertid, på grunn av en ny driftsbygning, endring av besetning eller lignende, kan vognen også enkelt bygges om for å passe dine nye behov. Standardvognen med utmating direkte fra side- eller hjørnedør er det vanligste der man benytter mye silo og tyngre fôrinnhold. For tørrere fôr høyere andel høy eller halm øker nytteverdien av transportbånd og eventuelt elevatorer.  Også transportbåndene er konstruert etter modulprinsippet og leveres formontert eller bakmontert, med levering til én eller begge sider og med eller uten elevatorerer for økt leveringshøyde. 

Fleksibiliteten i modulsystemet kan være god å ha med seg siden den strukturelle utviklingen i kjøtt- og melkeproduksjon endres stadig oftere og raskere. Fleksibilitet sikrer langvarig utnyttelse av vognen. Det gjør også at Kongskildes fullfôrvogner er enkle å selge. Fordi de kan modifiseres så enkelt, har de mange potensielle kjøpere

VM Multi - kombinasjonsvogn

For de som har besetningen i binger eller av andre grunner har behov for å strø mye, har Kongskilde også en kombinasjonsvogn VM Multi i størrelser fra 10 m3  til 45 m3. Denne vognen har i tillegg til blandekar og tverrgående transportbånd også en separat blåsevifte som kutter og kaster halm opptil 25 meter. Multi-serien håndterer alle typer baller og kan med andre ord brukes til flere oppgaver fra ren fôring på fôrbrett til å legge halmdekke på åpne gjødselkummer for å begrense nitrogenfordampningen.

Trådløst veiesystem - maksimal oversikt
Alle VM fullfôrvognene er som standard utstyrt med Feed Manager trådløst veiesystem. Foruten vektsensorer under blandekaret. består det av en hovedterminal og en håndterminal. 
Begge viser informasjon om vekten på ingrediensene som tilføres. Hovedterminalen kan i tillegg benyttes til programmering av fôrplaner. Hoveterminalen er størst og plasseres der den er mest egnet, vanligvis i lasteren, traktoren eller foran på vognen.