Den nye transmisjonen er bygget opp med 3 områder og 8 trinn i hver med et dobbeltkløtsjsystem. I praksis innebærer det at Kraften gjennom tranmisjonen går gjennom to separate aksler i girkassen. På den ene ligger de fire odde girene altså 1-3-5-7, på den andre ligger paene; 2-4-6-8, Hver av akslene har en elektronisk styrt kløtsj som kobler drivlinjen inn og ut.

Drivkraften veksler mellom de to kløtsjene på den måten at når et gir på den ene akslingen, f. eks trinn 3 kobler inn, kobler samtidig trinn 4 på den andre akslingen inn og ligger klart. Når det er tid for å gire opp skjer dette raskt men silkemykt ved at den ene kløtsjen kobler inn samtidig som den andre kobler ut og transmisjonen girer opp til neste trinn.

Dette prinsippet er i prinsippet samme teknikk som benyttes til å gire mellom arbeidsområdene i den trinnløse CVT transmisjonen. Mange kjenner det også igjen fra bilbransjen der den benyttes av blant andre Volkswagen. Kløtsjene kan operere meget raskt og gi følelsen av å kjøre med automatgir. Gjennom at kraften bare går gjennom noen få mekaniske drev sikrer man et lavt effekttap og tilsvarende lavt forbruk.

 

Den elektroniske styringen av transmisjonen er programmert slik at man kan kjøre manuelt eller i full automat-modus der traktoren også girer automstisk mellom de tre arbeidsområdene. Det laveste arbeidsområdet har hastigheter opp til 10,2 km /t, og er spesielt designet for tyngre trekkarbeid. Område to spenner fra 1,6 km/t til 18,9 km/t og dekker nesten 90% av alle typer arbeid som man erfaringsmessig utfører med en slik traktor. For vegkjøring er transmisjonen designet for å starte i område tre. Med tunge lass kan man også koble sammen gruppe to og tre. Og speedmatching i gruppeskiftet gjør at man i praksis får 16 automatgir å velge mellom fra 0-50 km/t uten momentavbrudd.