Beste år siden 2012

2021 ble et godt år for A-K maskiner. For første gang på flere år har A-K maskiner nådd en omsetning over 1mrd kroner og resultatene viser at 2021 vil bli det beste året siden 2012.

 

 

Selv i et marked som ennå ikke har hentet seg inn etter fallet i 2020, har A-K maskiner levert ett av sine beste år noensinne! De foreløpige tallene viser at traktoromsetningen økte med 13 prosent og redskapsomsetningen med 20 prosent! I tillegg er det økning også på både salg av reservedeler, butikkvarer og verkstedtjenester. Selv om traktorsalget i volum er lavere enn for noen år siden, er likevel A-Ks totalomsetning god med høy effektivitet per medarbeider, som gir en sunn og positiv utvikling.

Markedsandelene på reg.statistikken viser at A-K er stabile på ca. 11% markedsandel.  Vi ønsker å få til mer, men har allikevel en svært sunn drift totalt sett.  Traktoromsetningen økte fra 247 mill. i 2020 til 302 mill. i 2021.  Vi skrev 303 traktorkontrakter totalt i 2021 og går inn i 2022 med en bedre ordrereserve enn på mange år.  Når redskapsomsetningen og butikk/deler også setter omsetningsrekorder i 2021, så er A-K veldig godt fornøyde med året.

 Resultatet for 2021 viser at A-K maskiner har tatt riktige grep for å tilpasse virksomheten i et marked som er i endring med stadig færre bønder, men en økende profesjonalisering og entreprenørskap. Dette stiller nye krav til servicetilbud, til verkstedkapasitet og ikke minst evne til å levere høyteknologi i traktor- og redskapsmarkedet. Kundeundersøkelser fra fjoråret viser at dette også er noe som kundene har sett og verdsatt med en score på over 5 av 6 oppnåelige i kundetilfredshet etter kjøp av varer og tjenester hos A-K maskiners avdelinger. 

At A-K har mange dyktige og dedikerte medarbeidere som er glad i A-K og våre kunder, er avgjørende for at A-K er i så god utvikling.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el