WindControl er et utstyr som vil tilbys til Amazones TS-gjødselspredere. De blir da utstyrt med en værstasjon som registrerer vindens virkelige påvirkning rundt spredesektoren. ISOBUS-terminalen beregner de ulike påvirkningsfaktorene og justererer både hastighet og kastevinkel for gjødselsgranulatene i sanntid.  Værstasjonen som monteres på en stang over sprederen måler de faktiske vindforholdene i henhold til kraft og retning. Disse målte verdiene overføres til ISOBUS-terminalen som kalkulerer og justerer sprederen.
 
Virkemåten til en Amazonespreder er at gjødsla slippes fra tanken og sentralt på spredeskivene for deretter å bli kastet utover av spredevinger på skivene. Spredemengden bestemmes av åpningen fra tanken spredebildet bestemmes av en kombinasjon av droppunktet på skiven, turtallet på skiven, samt vinkel og lengde på vingen som kaster gjødsla ut fra skiven, litt avhengig av modell. Generelt er kastelengden større enn selve arbeidsbredden. Med en lang flyvebane sier det seg selv at vindpåvirkning er forholdsvis stor, spesielt for de finere granulatene og lettere gjødseltypene. Avhengig av hvor sterk vinden er, i hvilken retning det blåser og hvilken type gjødsel (enten fin og lys, eller grov og tung) som blir spredt, endres sidedistribusjonen betydelig. WindControl gjør det mulig for sprederen å kompensere for denne påvirkningen.
 
Alle typer granulert gjødsel avviker i størrelse, form og vekt. Disse materialegenskapene påvirker hastigheten i flyfasen. Gjennom tester hos produsentene blir spredeegenskapene definert og oppgitt som grunnlag for innstilling av gjødselsprederne i form av blant annet en cw-verdi (koeffisient for luftmotstand). Denne informasjonen er en del av grunndata som legges inn i ISOBUS-terminalen når man definerer gjødsla som skal benyttes (type og fabrikat).  Men dette er i prinsippet teoretiske data fra labratorietester. Med informasjonen fra WindControlenehten som registrerer de virkelige strømningsverdiene, sammenholdes dataene  i en beregningsmodell som igjen benyttes til å kompensere for vindavdriften og å styre innstillingene av gjødselsprederen.
 
Gjennom praktiske tester og simuleringer er det utarbeidet algoritmer som muliggjør en nøyaktig beregning av hvordan justeringen skal utføres på den nye Amazone TS-sprederne. Enkelt forklart skjer justeringene ved at hastigheten på spredeskiven som kaster i vindretningen, blir litt redusert, mens rotasjonshastigheten til spredeskiven som kaster mot vinden øker. Samtidig blir kastevinklene justert tilsvarende ved at droppunktet for gjødselnedslippet på skivene endres, slik at et godt spredningsmønster opprettholdes.
 
Med utgangspunkt i de definerte egenskapene til gjødsla som er lagret i jobbdatamaskinen og dataene fra værstasjonen (vindhastighet og vindretning) beregnes omjusteringene i sanntid, og sprederen blir deretter justert tilsvarende. Resultatet er en sideveis fordeling som er helt nøyaktig selv med påvirkning av vind. Selvfølgelig inntil en viss grense. Til tross for alle tekniske muligheter må man huske på at utover en viss vindkraft er kompensasjon ikke lenger mulig. Maksimumverdiene avhenger av arbeidsbredde og materialegenskapene til gjødselstypen som skal spres.

 

Ønsker du mer info om WindControl? Fyll ut nedenfor

Hva vil du ha tilbud på?