Det er middelet Aviform L50 som benyttes for å holde isen borte fra rullebanen og taxebanene ved flyplassen. Dette er i væskeform og det legges ut ca 4000 liter på rullebanen for hver kjøring. Normalt er det store spesialbygde lastebiler med dysebommer og egne motordrevne pumper som har denne oppgaven, men Amazonesprøyta ved Evenes har i vinter vist at den behersker det like godt og til en langt lavere investering.
 
Sprøyta på Evenes er en standard UX 6200 Super med 24 meter bom med automatisk nivåkontroll. For å få ut riktig mengde benyttes en dyseavstand på 25 cm og en kombinasjon av 06 og 08 dyser. Traktoren holder en hastighet på 20-25 km/t og kjører fram og tilbake på rullebanen ved hvert utlegg. Utrykningsleder Geir Olaf Hansen ved Avinor på Evenes sier at de er godt fornøyd med utstyret og at det absolutt har fungert tilfredsstillende og etter forutsetningene.
 
Se video av sprøyta i bruk nedenfor og hør hva både Geir Olav Hansen og Peter Lizala fra Amazone har å si.