De mest avanserte gjødselsprederne fra Amazone er ZA-TS eller ZG-TS. ZA-modellene er trepunktmonterte, mens ZG indikerer at det er trailerspredere med ekstremt stor kapasitet. TS-betegnelse forteller at dette er maskiner med automatisk kantspredesystem som er integrert i spredeskivene. Det vil si at maskinen automatisk beregner og regulerer utmatingen i forhold til kantspredning uten at du trenger benytte en mekanisk limiter bak på sprederen. Det hele skjer gjennom en sinnrik regulering av droppunktet på skiva og utmating av gjødsla. TS-maskinene leveres i Norge med hydraulisk skivedrift, de styres også av GPS. Med hydrauliske skiver og GPS blir maskinene helautomatiske og kan levere en helt nøyaktig utmating uavhengig av kjørefart og arbeidsbredde. De kan seksjoneres i inntil 128 sektorer og har hele 54 meter spredebredde på det meste.

 

 

De enkleste sprederne i Amazonefamilien er ZA-X. Felles med ZA-TS er at de har samme høye finish og kvalitet på alle deler som er i kontakt med gjødsla. Tanken er behandlet i tre lag med en meget solid lakk på toppen. Tankbunn med omrører, luker og skiver er laget i rustfritt stål. Alle Amazone spredemodeller har to skiver som roterer i hver sin retning fra midten og ut. En felles egenskap er også at de er meget enkle å justere, der spredebredden settes direkte på spredevingene på skivene, og spredemengden reguleres enten via ISOBUS eller annen terminal til ZA-M, ZA-V og ZA-TS og mekanisk på ZA-X modellen.

Uavhengig av hva slags maskin du har, kan du bruke Amazones enkle gjødselapp på telefonen til å bestemme innstillingen. Appen har innebygd alle aktuelle gjødselslag, og basert på Amazones egne testresultater, angir appen hva slags innstilling du skal sette.

Amazones gjødselspredere finnes i dag i fire hovedmodeller for trepunkt. Det er ZA-X, ZA-M ZA-V og ZA-TS. I tillegg kommer ZG-B og ZG-TS som trailermaskiner med ekstra stor tankkapasitet, men med samme spredesystem som henholdsvis ZA-V og ZA-TS.

ZA-X er som nevnt den enkle mekaniske løsningen med spredebredder fra 10 til 18 meter og med tankstørrelse fra 500 liter til 1750 liter. De har mekanisk innstilling men leveres med hydraulisk åpning og stenging.

ZA-M er også mekaniske maskiner, men kan betjenes elektronisk fra førersetet. De har også en noe annerledes tankbunn med blant annet Amazones SBS-system som betyr at omrøreren kommer horisontalt inn i tankbunnen og gir en mer skånsom, og samtidig mer retningsbestemt bevegelse av granulatet. Spredebredde på ZA-M er opptil 36 meter. Modellen har noe mer avanserte spredeskiver enn ZA-X. Den kan også leveres med veiecelle som betyr at man får en helt nøyaktig kontroll av virkelig utmating i forhold til det man ønsker.

ZA-V har også spredebredde opptil 36 meter. Denne modellen kan leveres med ISOBUS betjening og GPS styring. Dette betyr at du kan kjøre med riktig tilpasning av spredemengde helt uavhengig av kjørefart men forutsatt at du har et fast turtall på kraftuttaket. Du kan faktisk holde en hastighet helt opptil 30 km/t.  Med ISOBUS-betjening har du full kontroll og oversikt fra førersetet, enten på egen terminal eller via traktorens skjerm hvis du ønsker det. For kantspredning kan du aktivere en separat limiter bak på sprederen.

ZA-TS er den mest avanserte av Amazones gjødselmaskiner og gir helt jevnt spredebilde opptil 54 meter og har en kapasitet på opptil 650 kg/minuttet. ZA-TS leveres med hydraulisk skivedrift og kan kjøres helt automatisk og uavhengig av både motorturtall, kjørefart og arrondering. Med GPS og ISOBUS registrerer maskinen selv sine grenser og regulerer spredemengde og spredebredde. Teoretisk har den hele 128 sektorer som kan åpnes og stenges, slik at kantspredning og overlapping faktisk skjer helt automatisk.
ZA-TS kan leveres med Argus Twin. Det er et sensorsystem som leser det faktiske spredebildet av gjødsla og kan kompensere for eventuelle avvik. For de mest avanserte, kan Amazone også leveres med et vindsensorsystem som leser vindretning og vindstyrke og kompenserer automatisk for avdriften som dette medfører.

Vil du vite mer eller motta tilbud på Amazone gjødselspreder, fyll ut nedenfor

Hva vil du ha tilbud på?