Amazone med 30 nyheter

En av de toneangivende utstillerne på Agritechnica er Amazone. I år kom de med hele 30 små og store nyheter. Mange av disse dreide seg om elektronikk, sensorer og appløsninger. Det er ingen tvil om at Amazone teknologisk ligger helt i spiss i utviklingen av landbruksredskaper. 

For norske forhold er det av spesiell interesse at Amazone nå kommer med en mindre og lettere kultivator som bygger på samme fundament som den velkjente Cenius og med samme store utvalg av tinder og spisser. Den har fått navnet Cenio og vil bli levert med steinutløser på hver tinde eller skjærebolter. For jordarbeidingen er det også interessant å se hvor fleksibel som den nye Cirrus såmaskinen er blitt. Den kan nå leveres med separate skållabber for djupgjødsling som er plassert foran bærehjulene. Utmatingen av gjødsel kan likevel fortsatt skje gjennom de ordinære sålabbene og man har muligheten til å velge fra 100% separat gjødsling til 100% kontaktgjødsling i forholdsvise mellomsteg på 25/75 - 50/50 eller 75/25.

På plantevernsiden jobber Amazone kontinuerlig med å utnytte innsatsmidlene mer effektivt med mindre spill. For alle som driver radkultur er en interessant løsning AmaSelect Row som automatisk selekterer sprøytingen gjennom dysene som er rett over plantene man ønsker å behandle. Alternativt man man velge bare dysene som er i mellom radene for ugrasbekjempelse. På sprøytesiden ble også den nye UF-02 sprøyta presentert. Den har fått mye av det samme designet og betjeningssystemet som vi finner på UX-02 trailersprøytene.

Amazone bruker store summer på utvikling av nye sensorer og systemer som kan lese behov og tilføre innsatsmidler etter behov. Det mest avanserte som ble vist er basert på bruk av droner for å fotografere og lese biomassen på jordet og bruke disse dataene til punktsprøyting og eventuelt behovsbasert overgjødsling. Teknologien finnes og tas nå i bruk av Amazone. 

Se mer om dette og andre nyheter i videoen over.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el