Amazone Catros scoret høyt på nesten alle punkter. Bedre Gardsdrift konkluderer med at Amazone Catros er ei solid og enkel harv som gjør en ordentlig jobb. Den blander inn plantematerialene godt og er et bra hjelpemiddel for de som skal få i gang nedbryting av halm etter treskeren. Den går stabilt og fint i jorda, og er rett og slett jevnt over ei veldig god harv.  

Under testen ble det bedømt hvor enkelt til- og frakobling og innstilling av harva er. Og det var på dette punktet at Catros fikk sin eneste negative anførsel. Det skyldes at harva kun har to hull for toppstag og ingen avlange. Bedre Gardsdrift skriver i sin bedømming at de ikke savnet avlangt hull i de praktiske forsøkene, men de ønsket likevel å ha muligheten det gir. I testen så de for øvrig på hvordan de ulike harvemerkene er bygd opp og vedlikeholdet av dem. Videre ble det undersøkt hvordan harvene er i praktisk bruk, og ikke minst hvordan resultatet blir etter dem. Konklusjonen fra testen er at de fleste skålharvene i det norske markedet er brukbare, men noen få imponerer. Og best av disse er altså Amazone Catros. 
 

Fyll inn nedenfor og send inn og vi gir deg et godt tilbud på Amazone Catros

Hva vil du ha tilbud på?