AGXTEND: ny teknologi i presisjonslandbruket

AGExtend Xpower

AGXtend XPower er en ny type redskap som benytter elektrisitet til å bedrive ugraskontroll og nedsviing av plantemateriale. Metoden fikk bronsemedalje på årets SIMA i Paris og er ett av en serie nye spennende produkter som Case IH nå har tatt fram i forlengelsen av sitt Advanced Farming System for et mer bærekraftig landbruk.

AGXTEND er samlebetgnelse for en ny type presisjonslandbruksteknologier fra CNHi som kompletterer Case IHs eksisterende Advance Farming System (AFS) -produkter. Fem AGXTEND-produkter som er tilgjengelige ved lansering, inkluderer biomassesensor, jordkartteknologi, elektrisk ugrasstyringssystem og nær- infrarød overvåking av høstede avlinger og smarte feltmiljøsensorer.

AGXTEND-serien med presisjonsbruksteknologi gir tilgang til nye og eksklusive løsninger som forbedrer produktivitet og effektivitet og leverer fordeler fra hele verden gjennom året. Dette utstyret er også tilgjengelig i Norge.

I kombinasjon med Case IHs eksisterende Advanced Farming System, innebærer lanseringen av AGXTEND en betydelig utvidelse av selskapets presisjons landbrukstilbud og vil etter hvert inneholde et komplett spekter av presisjonsløsninger og tilkoblede tjenester.

I startfasen tilbyr Case IH fem AGXTEND-produkter som dekker en rekke teknologier. Disse er:

  • En biomassesensor som analyserer den faktiske plantes tilstand for deretter å kalibrere påføringen av gjødsel
  • Jordscannesystemer som i sanntid automatisk justerer implementeringsparameter for arbeidsdybde for å gi jevn plantevekst
  • Svært nøyaktige nær-infrarøde (NIR) sensorsystemer som gir data i sanntid for å stille høstemaskiner optimalt i forhold til avlingskomponentenes tilstand
  • Nullkjemisk ugrasbekjempelse ved bruk av elektroherbicid teknologi
  • En rekke sanntids værsensordata for mer faktabasert agronomisk beslutningstaking.

 

Xpower
Xpower, som er et unikt system for ugraskontroll ved bruk av strøm, vant bronsemedaljen i SIMA Innovation Awards 2019. Denne miljøvennlige teknologien kan erstatte kjemikalier med elektrisitet både for ugrasbekjempelse og for nedsving av eksempelvis poteteris før høsting. Systemet er svært effektivt og er i stand til å ødelegge planten helt ned til røttene og fungerer via direkte kontakt, med synlig effekt på bare noen få timer. Utstyr med bruksområder og arbeidsbredde fra 1,2 til 3m er tilgjengelige foreløpig, men det jobbes med enda større arbeidsbredder. Utstyret består av en generator som monteres bak på traktorens trepunkt og et frontredskap med strømførende lameller som slippes ned på plantedekket. I Norge kan denne metoden med fordel erstatte bruken av Reglone ved nedsviing av potetris før høsting. Utstyret er også effektivt ved omlegging av eng.

 

 

CropXplorer
CropXplorer er montert på traktorens fronthydraulikk og bruker to meget nøyaktige optiske sensorer for å måle avlingens biomasse. Dataene som de samler inn behandles deretter via algoritmer, som beregner avlingens faktiske nitrogenbehov og deretter automatisk justerer gjødselsprederen til å gi ut nøyaktig riktig mengde. CropXplorer inkluderer også en Map+ layer-modus, slik at kart kan brukes i kombinasjon med målinger i sanntid.

Til tross for den avanserte teknologien, er CropXplorer enkel å sette opp og bruke. Den monteres i en standard fronthydraulikk eller ramme foran og krever ingen kalibrering. Betjeningen skjer via en dedikert terminal som er kompatibel med ISOBUS gjødselspredere, men også spredere uten ISOBUS som kan variere utmatingen under kjøring.

 

SoilXplorer
SoilXplorer-sensoren består av en berøringsfri jordføler som bruker elektromagnetisme for å måle jordledningsevnen på fire forskjellige dybder - 0-25cm, 15-60cm, 55-95cm, 85-115cm. Enheten kan monteres til traktorens fronthydraulikk og har to viktige funksjoner. Det kan for det første brukes til kartlegging av arealer, for å registrere jordas heterogenitet og til å bestemme jordtypekart og relative vanninnholdskart. For det andre gir den informasjon om jordpakking og viser både tilstedeværelsen og dybden av komprimerte områder, slik at jordbearbeiding med variabel dybde kan utøves med kompatibelt utstyr. Å jobbe på full dybde bare der det er nødvendig sparer drivstoff og slitasje, noe som gir betydelige kostnadsbesparelser og er bra for miljøet.

NIRXact
NIRXact avlings- / gjødselsensor kan monteres på skurtreskere og ballepresser. Systemet bruker nær infrarød teknologi (NIR) for å måle utbytte, fuktighet og avlingskomponenter nøyaktig, inkludert ADF, NDF, stivelse, ask og råfett. Dette gir en rekke fordeler, først og fremst kanskje for grovfôrprodusenter som kan få et enda mer nøyaktige næringsdata om grovfôret og kan optimalisere fôrutnyttelsen. Men det kan også være nyttig for entreprenører som kan sette en enda riktigere pris på sine tjjenester utfra faktisk innhøstet næringsverdi.

Brukt i forbindelse med gjødselvogn, gir NIRXact-sensoren også muligheten for å overvåke og justere mengden nitrogen som blir påført ved å endre utmatingsmengde i forhold til gjødslas faktiske bestanddeler. Dette resulterer i mer nøyaktig bruk av slam til gjødsling, forbedret miljøbeskyttelse og reduserte transportkostnader.

 

 

 

FarmXtend
FarmXtend- er et smart værprogram bygget inn i en app som fungerer med et komplett sett med tilkoblede sensorer, og lar bønder overvåke feltdata som støtte for beslutning om aktiviteter som sprøyting, vanning etc.Sensorene inkluderer WeatherXact-tilkoblet værstasjon, som registrerer temperatur og fuktighet 1,0 m over bakken og på avlingsnivå, sammen med RainXact-tilkoblede regnmåler og SoilXact, som registrerer jordfuktighet og temperatur på forskjellige dybder.

FarmXtend App skiller seg fra andre systemer i sin bruk av kraftige algoritmer for å bestemme sykdomstrykk, basert på temperatur og fuktighet, for en rekke grøder, og derved identifisere de optimale sprøytetidene.

Ønsker du mer informasjon om noen av disse produktene? Fyll inn nedenfor og send inn!

Beskriv nedenfor hva du ønsker mer informasjon om

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el