AFS Connect - total oversikt og kontroll

AFS Connect lar deg stille inn parametre på traktoren, administrere hele maskinflåten og holde oppsyn gjennom et sanntids instrumentbord. Samtidig åpner det for å tilpasse og automatisere vedlikeholdsplaner og til og med utføre enkel service fra avstand.

AFS Connect har maskinvare er installert på maskinen med eget modem og SIM-kort og fungerer uavhengig av føreren. Programvare for å lese informasjon er nettleseren på en vanlig PC, tablet eller telefon.

Med AFS Connect installert kan du følge med på 

 • Geolokasjon, altså hvor traktoren befinner seg til en hver tid
 • Alle vitale data fra motor, trasnmisjon og hydraulikk
 • Øyeblikkelig oppdatering av gjeldende status
 • Historiske posisjonsrapporter som viser bevegelsene og statusendringene i løpet av 1 minutt!

Med andre ord kan du ha full kontroll over maskinens bevegelser og plassering samme hvor du befinner deg i forhold til den.

Maskinovervåking
I tillegg til lokasjon og bevegelsesdata, kan du også sette opp systemet slik at det varsler dersom traktoren kjører utenfor et definert område, såkalt geofencing. Du kan også motta varsel hvis maskinen brukes til bestemte tider. Som en tyveriforsikring kan bevegelsesdeteksjon stilles inn, slik at en alarm utløses hvis maskinen beveger seg uten nøkkel.

Vedlikeholdspåminnelse
Med AFS Connect trenger du ikke fysisk oppsøke maskinen for å registrere motortimer og gjøre serviceplanlegging. Bare sett opp tidsintervall for kjøretid i systemet og få generert en automatisk e-post til deg selv og eller forhandleren din. Forhandleren kan planlegge servicetime og bestille nødvendige deler. 

Digital service
Med AFS Connect kan forhandleren eller andre eksperter hos Case IH gå inn på maskinen og rette feil samt oppdatere software når det er nødvendig. Gjennom systemet kan føreren også kommunisere direkte med en teknisk ekspert og rådgiver på samme måte som i helpdesk i andre bransjer.

Se gjeldende status 
I software som du logger inn i fra PC eller tablet får du opp et dashbord som viser en rekke parametre når traktoren er i drift slik som

 • oljetemperatur
 • hydraulikkoljetemperatur
 • kjølevæsketemperatur
 • motor hastighet (o/min)
 • motoroljetrykk
 • hydraulisk oljetrykk
 • kjølevæskenivå
 • drivstoffnivå
 • batterispenning
 • DEF nivå

Når du vet om maskinen er stoppet, går tomgang eller er i drift, vil effektivitetsgevinsten være tydelig.

En enkel rapport viser også der det er mulig å gjøre forbedringer. Gjennom å få et tydelig bilde av kjøremønster og påfallende ledig tid, kan man enklere peke på logistikk eller andre begrensninger som kan optimaliseres. En grafisk fremstilling av arbeidstidene gjør det enkelt å sammenligne maskinene om man har en hel flåte i drift. Kunnskap om når maskinen starter og stopper og timene den jobber per dag vil holde deg ajour.

1 års gratis abonnement på AFS Connect følger nå med som en del av utstyret til Case IH Puma 240 CVX og Case IH Optum 300 CVX i "High Horsepower kampanjen" som løper i høst.

 

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el