Pronar, med hovedsete i Narew i Podlasie-regionen i den nordøstlige delen av Polen, ble grunnlagt i 1988 og er slik sett et ungt og moderne selskap i landbruksmaskinbransjen. “Pro” betyr produksjon og “Nar” er en forkortelse av Narew - derav navnet på selskapet.

Les mer om Pronar her

Pronar har mer enn 2000 ansatte. I sju moderne fabrikker på størrelse med 80 fotballbaner, brukes det daglig 600 tonn stål til å produsere 4 000 enkeltkomponenter. I dag er Pronar en ubestridt leder innenenfor produksjon og salg av maskiner og utstyr til landbruk, kommunale tjenester og transportindustri med nesten 50% markedsandel i det polske markedet. Pronar er også en av verdens største produsenter av hjul til landbruks- og kommunale maskiner, pneumatiske og hydrauliske systemer, aksler for tilhengere, samt stålprofiler og plastkomponenter.

Gjennom årene har engasjement, innovasjon, modernitet og høyeste kvalitet gjort maskiner og utstyr fra Pronar konkurransekraftige i internasjonale markeder. Selskapet har bygget forhandlernettverk i alle EU-land, Skandinavia og Russland. Pronars produkter blir eksportert til over 60 land inkludert Afrika, både Amerika og New Zealand og Australia.

Pronars dumperhengere har allerede fått et godt fotfeste med mange fornøyde norske brukere i Norge. Dette skyldes ikke minst innsatsen til Westreng maskin som har solgt redskapene fra starten og nå er blitt en integrert del av A-K familien. Dumperne som selges i Norge, er i utgangspunkt tre modeller. på 8,5 - 10,5 og 12 tonns nyttelast. De særpreges av meget solide plan og karmer i Hardox med høy 2-komponent lakkvalitet. En rekke tekniske detaljer bidrar ytterligere til populariteten, for eksempel store hjul på tandem boggi, hydraulisk betjening av baklem, mulighet for svingbar baklem eller hydraulisk støttefot med separat kran for avstengning av hydraulikktrykket ved parkering. 

I tillegg til dumperhengere, krokløfthengere og maskintraller, vil A-K maskiner også starte import og salg av snøploger fra Pronar