A-K maskiner overtar Traktorhuset i Stokke

A-K maskiner overtar Traktorhuset i Stokke og innlemmer det som en avdeling i A-K kjeden. Traktorhuset som har vært forhandler for A-K maskiner i mange år ligger i et svært viktig landbruksområde, og omsetningsøkningen Traktorhuset har oppnådd siste 3 årene, har ført til at A-K maskiner har sett det som strategisk viktig og fordelaktig å ta eierskap i selskapet og utvikle dette ytterligere. Virksomheten videreføres i de samme lokalene og med samme mannskap.

Traktorhuset har hatt en flott utvikling de siste årene og gått fra 33,5 mill. i omsetning i 2017 til estimert 44 mill. i 2020.  Omsetningsøkningen er skapt bl.a. gjennom at Traktorhuset har styrket verkstedet med meget kompetente medarbeidere, samt at salgsarbeidet på traktor, tresker, Amazone og øvrige redskaper samt Husqvarna og Kärcher, har blitt utført med stor kompetanse og med kundene i fokus.

- God kundeservice, høy kompetanse og de beste merkevarene står i sentrum for Traktorhuset, slik det også gjør i A-K, sier adm direktør Erig Grefberg i A-K maskiner som også er glad og stolte over at Harald Borge blir med videre i satsingen i Vestfold.

 - Den økte omsetningen i et svært viktig landbruksområde i Norge har ført til at A-K maskiner har sett det som strategisk viktig og fordelaktig å ta eierskap i Traktorhuset.  A-K har ambisjoner om å skape vekst på CNH-, Amazone- og hele A-K produktprogram i dette viktige landbruksområdet og da passer teamet på Traktorhuset godt inn.

A-K har en systematikk og en arbeidsstruktur, samt en satsende eier i Bertel O. Steen, som muliggjør en god videreutvikling av det Traktorhuset har bygget opp.  A-K skal forsterke det Traktorhuset har gjort bra og videreutvikle forhandleren med vår struktur, noe Traktorhuset og A-K ser frem til å få til sammen.

 
 QMS 10166 A-K Maskiner AS el EMS 10166 A-K Maskiner AS el