Når du kjøper ny traktor hos A-K maskiner kan du tegnet en fem- eller syv års garanti og serviceavtale. Denne inkluderer alle kostnader du har til service og vedlikehold i en fast månedlig pris basert på traktorstørrelse og kjørte timer inntil 1800 i året. Samtidig får du bransjens beste garantidekning. Avtalen dekker alt som dekkes av fabrikkgarantien, inkludert maskinskadeforsikring. Det betyr at du ikke trenger å tegne egen avtale på den.

Utover dette, dekker den også bremser, kløtsjlameller, bremser, smitteskade fra traktor og fastmontert utstyr, som lasterarmene på frontlasteren. I tillegg dekker den også både utrykning og eventuelle kostnader til transport relatert til garantitilfeller. Men ved utrykning tilkommer en egenandel på 5000,-kroner. Avtalen gjelder uten avkortning av maskinskadedekningen i avtaleperioden.

For å yte best service i bransjen har A-K maskiner både et stort og moderne sentralt delelager i Norge og gode logistikkopplegg for deleforsyning fra våre leverandører. Vi leverer over natt til hele landet, også fra utenlandske delelagre og har i dag en leveringspresisjon på over 98 prosent. Det sikrer maksimal oppetid på maskiner og utstyr.